Jak segregować odpady

Bio
Metale i tworzywa sztczne
Papier
Szkło
Odpady zmieszane