Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 

 

V Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (nie dotyczy Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce)

14 października 2019 r.

Święto Edukacji Narodowej

10  stycznia 2020 r.

choinka szkolna

21-23 kwietnia 2020r.

egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2020 r.

szkolne obchody Dnia Rodziny

12 czerwca 2020 r.

dzień szkolnych wycieczek edukacyjnych

 

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie