Szkoła Podstawowa w Żukowie

Lista kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 15/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2020 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

  1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

klasa I

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Dejneka Alan

2

Hołownia Zofia

3

Krawczyk Oskar

4

Mazurek Bartosz

5

Nowicka Wiktoria

6

Panasiuk Maciej

7

Proniuk Kacper

8

Zieliński Paweł

 

 

  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Podstawowa w Żukowie w klasie I posiada 17 wolnych miejsc.
  2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada łącznie 21 wolnych miejsc.
  3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2020 r.

 

 

 

 

Ewa Żakowska

- przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie