Szkoła Podstawowa w Żukowie
Dodano: 28.10.2019 r.
 
Dla rodziców - ankieta KOWR oceniająca działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/19, w ramach którego uczniowie otrzymywali porcje warzyw i owoców oraz mleka i produktów mlecznych

 

Informacja dla rodziców


Informacje o konkursach przedmiotowych

konkursy zał.19,20r.

Regulamin2019-2020

Terminy_eliminacji_2019_2020

Wymagania_konkursy_2019_2020


Dodano: 25.04.2019 r.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 16.00.


Dodano: 25.04.2019 r.

 


Dodano: 1. 03. 2019 r.

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żukowie  informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Korolówce i rekrutacja uczniów do kl. I, na rok szkolny 2019/2020.

 

Zapisy trwają od 01.03.2019 r.  do 25.03.2019 r. w postępowaniu rekrutacyjnym
i od 07.05.2019 r. do 14.05.2019 r. w postępowaniu uzupełniającym.


Uwaga: Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły a także do pobrania na stronie internetowej (w dziale Dokumenty do pobrania)
Przy składaniu wniosków niezbędne jest okazanie aktu urodzenia dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Klauzula informacyjna

 


Dodano: 2.01.2018 r.

Semestralne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.00.


Dodano:  5. 11.2018 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:


Dodano: 1.10.2018 r.

Regulamin konkursów przedmiotowych 2018/2019

 


Dodano: 30.09.2018 r.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 62 8042 0006 0550 2134 2000 0010

w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka lub dzieci


Dodano: 28.09.2018 r.

Dzień tornistra


Dodano: 28.09.2018 r.

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami uczniów odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 17.00.


Dodano 15. 09. 2018 r.

Warunki Ubezpieczenia od NNW Uczniów i Dzieci Szkoły Podstawowej w Żukowie (uczniowie), Rok szkolny 2018/2019

Warunki Ubezpieczenia od NNW Uczniów i Dzieci Szkoły Podstawowej w Żukowie (przedszkolaki), Rok szkolny 2018/2019


Dodano 31. 08. 2018 r.

Dziennik elektroniczny

 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

 

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje rodzicom i uczniom szkoła. Jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu tej witryny.

Adres strony startowej witryny systemu zostanie przekazany państwu we wrześniu w wiadomości e-mail, po wprowadzeniu danych ucznia i rodzica przez sekretarza szkoły.

 

Jak zalogować się do systemu UONET+? - instrukcja dla ucznia i rodzica

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+? - film instruktażowy

Jak odzyskać hasło dostępu do systemu UONET+? - film

Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym?


Dodano: 28. 06. 2018 r.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku


Dodano: 12. 06. 2018 r.

 

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Informacje:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Program rządowy "Dobry Start" - plakat informacyjny

 


Dodano 6.03.2018 r.

Aktualizacja:  28. 03.2018 r.

 

Informacja dla Rodziców dzieci kl. I- III  w sprawie wyjazdu na basen, w ramach projektu "Umiem pływać"

 

Projekt "Umiem pływać" rozpoczyna się od dnia 16 marca 2018r. i trwa  do 22 czerwca  2018r., zgodnie z harmonogramem.

 

Dzieci  z Krasówki wyjeżdżają o godz.17.10 z miejsc ,  w których oczekują na wyjazd  do szkoły.

Dzieci z Żukowa oczekują na przystankach w Żukowie, o godz. 17.15 .

Dzieci z Korolówki – Osady oczekują na wyjazd na przystanku, o godz. 17.25.

Dzieci z Korolówki wsi  wyjeżdżają sprzed budynku świetlicy, o godz. 17.30.

 

Harmonogram:

 • (16. 03. 2018 - 1 godz.)
 • (23. 03. 2018 - 1 godz.)
 • 6. 04. 2018 - 1 godz.
 • 13. 04. 2018 - 1 godz.
 • 20. 04. 2018 - 1 godz.
 • 27. 04. 2018 - 2 godz.
 • 11. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 18. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 25. 05. 2018 - 2 godz. 
 • 8. 06. 2018 - 2 godz. 
 • 15. 06. 2018 - 2 godz. 
 • 22. 06. 2018 - 2 godz. 

 

Opiekunem dzieci podczas dowożenia będzie Pani Joanna Janiak (stażystka w Szkole Podstawowej w Żukowie). Rodzice zobowiązani są do odebrania dzieci (dowiezionych do miejscowości)  i zaopatrzenia w czepek, ręcznik, klapki, strój jednoczęściowy.

 


Dodano 21.02.2018 r.

 

Deklaracja Pracodawców i Wojewody Lubelskiego wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim

 

Deklaracja

(Przepraszam za orientację strony. Taki dokument otrzymaliśmy z kuratorium. Admin)

 


Dodano 23.10.2017 r.

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018

 • 15 grudnia 2017 r., godz. 16.00
 • 19 stycznia 2018 r., godz. 17.00
 • 15 maja 2018 r., godz. 16.00

 

Dodano 13.09.2017 r.

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Broszura MEN


 

 

 

 

Copyright © 2017-2019.
Szkoła Podstawowa w Żukowie