Szkoła Podstawowa w Żukowie

Załącznik Nr 1

do protokołu nr 3Komisji Rekrutacyjnej z dn. 17.04.2020 r.

 

Lista kandydatów przyjętych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 15/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2020 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

  1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

oddział 3, 4 - latków

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Bartosik Aleksander

2

Buczyński Szymon

3

Jarosiewicz Jakub

4

Kalińska Maria

5

Nizio Miłosz

6

Olesiejko Mikołaj

7

Oleszczuk Bartosz

8

Panasiuk Nadia

9

Połuszańczyk Maja

10

Szelągowska Iza

11

Szewczyk Kornelia

12

Szmidt Emilia

13

Tadyniewicz Ignacy

14

Tadyniewicz Stanisław

 

 

  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 11 wolnych miejsc w grupie 

3, 4 - latków.

  1. Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2020 r.

 

 

 

 

 

Ewa Żakowska

- przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów przyjętych

do Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Korolówce

Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 15/2019/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie z dnia 26.02.2020 r. po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnego

 

  1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

oddział 5, 6 - latków

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Adamiuk Jakub

2

Buczak Aleksander

3

Esko Sandra

4

Gruszczyk Maciej

5

Korneluk Aleksander

6

Kubik Liliana

7

Nizio Eliza

8

Nowicka Amelia

9

Olesiejko Nikodem

10

Pałka Jan

11

Panasiuk Martyna

12

Stępniak Michalina

13

Tadyniewicz Aleksander

14

Tadyniewicz Ewa

15

Winniczuk Sandra

 

 

 

  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Korolówce Szkoły Podstawowej w Żukowie posiada 10 wolnych miejsc w grupie

5, 6 -latków.

  1. Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2020 r.

 

 

 

 

Ewa Żakowska

- przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie