Szkoła Podstawowa w Żukowie

11 listopada 2019 r. przedstawiciele Urzędu Gminy Włodawa, Szkoły Podstawowej w Żukowie i Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa oraz licznie zgromadzona lokalna społeczność oddali hołd poległym za wiarę i ojczyznę mieszkańcom wsi Żuków.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęło spotkanie przy pomniku, przed którym złożono wieńce i zapalono znicze. Po chwili  refleksji ks. proboszcza Marka Śliwy nt. bohaterskich czynów i poświęcenia  dawnych pokoleń patriotów uczestnicy udali się do świetlicy, w której mieli okazję obejrzeć spektakl, będący nie tylko próbą zainscenizowania kilku obrazów z czasów zaborów i walk, ale także wyrazem szacunku i uznania dla wyzwolicieli i obrońców ojczyzny.

 Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odegrali powierzone im role, a dodatkowych wzruszeń dostarczyło liryczne wykonanie pieśni patriotycznych i nowoczesnych piosenek z towarzyszeniem saksofonu i akordeonu. Najmłodsi zaprezentowali tańce w sposób symboliczny przedstawiające burzliwe losy Polski. Doskonałym uzupełnieniem części artystycznej było wystąpienie Wójta Gminy Włodawa Dariusza Semeniuka, który omówił  proces kształtowania się państwa w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Przybyli goście nie kryli zachwytu nad poziomem przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, które powstało z inicjatywy dyrektor szkoły, p. Marzanny Semeniuk oraz dzięki pracy nauczycieli: Małgorzaty Żakowskiej, Renaty Grzegorczyk, Ewy Żakowskiej, p. dyrektor BP Gminy Włodawa Reginy Ignatiuk, a także przychylności Koła Gospodyń Wiejskich w Żukowie.

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie