Szkoła Podstawowa w Żukowie

W  poniedziałek 28 października nasze Przedszkole odwiedził Pan Policjant. Spotkanie było ogromną niespodzianką dla przedszkolaków i przebiegało w miłej atmosferze. Pan Policjant przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i w domu oraz zasady ograniczonego zaufania do obcych. Dzieci utrwaliły sobie poznane wiadomości, wiedzą, że przez jezdnię przechodzimy tylko w wyznaczonych miejscach oraz, że należy się rozejrzeć przed wejściem na pasy. Szczególnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego. Dzieci chętnie oglądały elementy umundurowania, kajdanki czy policyjny „lizak”.

W ramach podziękowania wręczyły Panu Aspirantowi własnoręcznie wykonany upominek, zaprosiły na kolejną wizytę i zaśpiewały piosenkę o światłach drogowych.

 

 

 

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie