Szkoła Podstawowa w Żukowie

W ramach spotkań o bezpieczeństwie 21 września w naszym przedszkolu gościliśmy kolejną, wspaniałą osobę, mianowicie strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Pana Waldemara Makarewicza. Strażak przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat właściwego zachowania się podczas pożaru, pokazał z jakich elementów składa się jego strój. Dzieci mogły obejrzeć i przymierzyć ubranie strażackie, hełm, kominiarkę oraz obejrzeć jak wygląda maska, którą strażacy zakładają dla bezpieczeństwa. Dzieci miały również okazję przećwiczyć rozmowę telefoniczną, jaką należy przeprowadzić kiedy  powiadamiamy o wypadku. Pan Waldemar również przeczytał maluchom  bajkę pt: „Trzy świnki” a następnie rozmawiał z dziećmi o jej treści. Na zakończenie przedszkolaki serdecznie podziękowały strażakowi za wizytę wręczając mu dyplom i zapraszając ponownie.

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie