W Szkole Podstawowej w Żukowie odbyła się akademia poświęcona 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem uroczystości było rozwijanie wiadomości o historii Polski, rozbudzanie świadomości narodowej oraz promowanie patriotyzmu poprzez różne formy aktywności uczniów m. in. muzyczne i plastyczne.

Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający genezę, postanowienia oraz znaczenie Konstytucji z 1791 r. w dziejach państwa polskiego. Część merytoryczna została uświetniona utworami muzycznymi, w formie wokalnej i instrumentalnej na akordeonie i saksofonie. Młodzi artyści z wielkim kunsztem prezentowali pieśni przypominające dawne wydarzenia i swoje przywiązanie do ojczyzny, deklarując „Zostaniemy na tej ziemi…“. Uroczystość poprzedził konkurs plastyczny, przedmiotem którego było wykonanie plakatu na temat Konstytucji 3 Maja.

 

Szkolne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja były doskonałą lekcją historii dla uczniów i sposobnością do okazania szacunku do ziemi ojczystej, nie tylko za sprawą występujących, ale także poprzez postawę zadumy i powagi zgromadzonej widowni.

 

 

DSCN6096 (Copy).JPG DSCN6097 (Copy).JPG DSCN6098 (Copy).JPG

DSCN6099 (Copy).JPG DSCN6100 (Copy).JPG DSCN6101 (Copy).JPG

DSCN6102 (Copy).JPG DSCN6103 (Copy).JPG DSCN6104 (Copy).JPG

DSCN6105 (Copy).JPG DSCN6106 (Copy).JPG DSCN6107 (Copy).JPG

DSCN6108 (Copy).JPG DSCN6109 (Copy).JPG DSCN6110 (Copy).JPG

DSCN6111 (Copy).JPG DSCN6112 (Copy).JPG DSCN6113 (Copy).JPG

DSCN6114 (Copy).JPG DSCN6115 (Copy).JPG DSCN6116 (Copy).JPG

DSCN6117 (Copy).JPG DSCN6118 (Copy).JPG DSCN6119 (Copy).JPG

DSCN6120 (Copy).JPG DSCN6121 (Copy).JPG DSCN6122 (Copy).JPG