Szkoła Podstawowa w Żukowie

W dniach 26-28 września grupa uczniów pod opieką pani Czesławy Osińskiej wzięła udział w wyprawie do Zielonej Szkoły.

 

Program wycieczki:

Dzień pierwszy

 • Zwiedzanie wystawy przyrodniczej w budynku Ośrodka Edukacji: historia i walory przyrodnicze lasu, flora i fauna Lasów Janowskich, historia i kultura regionu, wybrane elementy gospodarki leśnej.
 • Zwiedzanie ekspozycji dawnej leśnej kolejki wąskotorowej w pobliżu Ośrodka.
 • Przejście ścieżką edukacyjną wokół Ośrodka – pogłębienie i utrwalenie podstawowych wiadomości o przyrodzie Lasów Janowskich: drzewa i krzewy leśne, warstwowa budowa lasu, ćwiczenie umiejętności mierzenia wysokości drzew.
 • Przejazd do gospodarstwa agroturystycznego w Kalennem. Podział na grupy, szukanie skarbu (leśne podchody) zajęcia survivalowe: budowanie szałasu, gotowanie herbatki z darów natury, rozpalanie ogniska krzesiwem.
 • Powrót do gospodarstwa, samodzielne przygotowanie pizzy, kalambury przedstawiane alfabetem morsa dla grup, strzelanie z łuku i dubeltówki do celu pod nadzorem instruktora, spożywanie pizzy.
 • Powrót do Ośrodka.

Dzień drugi

 • Wizyta w rezerwacie leśno – historycznym ,,lasy Janowskie” (miejsce wielkiej bitwy partyzanckiej na ,,Porytowym Wzgórzu”, bór jodłowy, pomnikowe dęby, naturalna dolina rzeki Branew, drewniany most dawnej kolejki leśnej – zwiedzanie miejsca bitwy.
 • Przejazd autokarem do ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Szklarnia: zapoznanie z walorami przyrodniczymi rezerwatu, rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów, mchów, paprotników i innych roślin zielnych na trasie ścieżki, rola i znaczenie mrówek w lesie.
 • Wizyta w ostoi konika biłgorajskiego w Szklarni – poznanie historii i biologii oraz problemów hodowlanych i ochronnych koników będących potomkami tarpanów – dzikich koni leśno –stepowych.
 • Atrakcje na trasach o różnych stopniach trudności w parku linowym ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim. Laboratoria - interaktywne centrum nauki. Nauczanie przez doświadczanie przyroda i ekologia ciekawostki, zapachy, odgłosy.

 

Dzień trzeci

 

Przejście ścieżki dydaktycznej w rezerwacie ,,Imielty Ług” z realizacją tematów:

 • walory przyrodnicze rezerwatu
 • zmienność siedlisk przyrodniczych w zależności od wilgotności i żyzności gleby
 • retencyjna rola torfowisk i terenów podmokłych w środowisku leśnym
 • flora i fauna torfowisk Problemy ochrony przyrody w rezerwacie
 • obserwacja ptaków siedlisk bagiennych przez lornetkę
 • podsumowanie zdobytej wiedzy na kartach pracy

Nagrody w postaci przewodników grzybiarzy dla uczestników zajęć ,,Zielona Szkoła”.

 

Copyright © 2017-2020.
Szkoła Podstawowa w Żukowie